Nữ giới học phi công có được không? Những ưu thế gì khi nữ giới học phi công?

Hiện tại trên thế giới không có quy định cấm nữ giới đi học phi công lái máy bay thương mại. Riêng tại Mỹ, nếu nữ giới đi học phi công lái máy bay thương mại thì cơ hội việc làm đôi khi còn cao hơn cả nam giới.

Bài viết liên quan