Nơi nào học phi công tốt nhất trên thế giới?

Rất khó để trả lời chính xác câu hỏi này, vì trên thế giới hiện nay có hàng nghìn đơn vị đang đào tạo phi công. Mỗi đơn vị lại có một lợi thế riêng dành cho các học viên. Tuy nhiên, các học viên có thể tìm hiểu những thông tin đến từ cái nôi của ngành công nghiệp hàng không, là nơi đã đào tạo và cung cấp vào ngành hàng không thế giới hàng chục nghìn cơ trưởng. Và nếu lấy cơ trưởng làm mục tiêu cốt lõi, thì việc học tập tại Mỹ hiện nay là một trong số những lựa chọn hàng đầu.

Bài viết liên quan