Người có vết sẹo/hình xăm có thể làm phi công được không?

Vết sẹo hay hình xăm của một người hoàn toàn không ảnh hưởng tới công việc này.

Bài viết liên quan