Kỹ sư sửa chữa máy bay

1577295996-1266

Giới thiệu khóa học

Do đặc thù nghề nghiệp liên quan đến nhiều chuyên môn, kỹ thuật cao nên khoá đào tạo kỹ sư sửa chữa máy bay sẽ có những đặc thù riêng. Mỗi nhóm học viên sẽ được đào tạo theo thời gian, lộ trình học khác nhau sao cho phù hợp nhất.

 

Bài viết liên quan