Kiểm soát không lưu

Amsterdam_AIR_Traffic_Control_33-800x600

Giới thiệu khóa học

Với lộ trình đào tạo trong vòng 6 tháng, vị trị kiểm soát không lưu sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại những tập đoàn hàng không lớn với mức lương 60.000 USD - 84.000 USD/ năm.

Bài viết liên quan