Để trở thành cơ trưởng tại Mỹ có khó hay không?

 Điều này phụ thuộc vào 2 yếu tố:

  • Chương trình học mà bạn lựa chọn khi còn là ứng viên.
  • Quyết tâm theo đuổi nghề nghiệp khi bạn đã chính thức làm việc tại một hãng hàng không nào đó.

Bài viết liên quan