Để học phi công có mất nhiều thời gian không?

Thời gian học trung bình từ 1 đến 2 năm tuỳ chương trình đào tạo. Nếu so với ngành nghề khác, thời gian học ít hơn; tuy nhiên, cơ hội việc làm lại cao hơn. Tuy nhiên, để trở thành cơ trưởng tại các hãng hàng không lớn trên thế giới, bạn hãy lựa chọn chương trình đào tạo 2 năm đến từ những học viện danh tiếng.

Bài viết liên quan