Cơ trưởng là gì?

Cơ trưởng là người có quyền hạn cao nhất trong phi hành đoàn và cũng là người có trách nhiệm lớn nhất trong chuyến bay. Về cơ bản, họ đảm nhiệm nhiệm vụ quản lý và điều hành mọi chuyến bay đảm bảo an toàn và tránh được mọi sự cố. 

Nếu nói theo góc cạnh chuyên ngành hàng không thì cơ trưởng chính là người cầm lái trong chuyến bay và có trách nhiệm lớn nhất trong chuyến bay không may gặp sự cố thì cơ trưởng sẽ hướng dẫn cho khách hàng thoát hiểm hay xử lý sự cố an toàn và là người sẽ rời khỏi máy bay cuối cùng.

Tuy nhiên, cơ trưởng phải chịu toàn bộ trách nhiệm trong thời gian bắt đầu cấp cánh đến khi hạ cách và những sự cố liên quan đến hủy chuyến, lỡ chuyến và trường hợp hạ cánh khẩn cấp quay về nơi cất cánh.

Đặc biệt, với những trường hợp khẩn cấp ảnh hưởng đến hoạt động hàng không thì cơ tường cũng không có quyền bỏ chuyến bay và kế hoạch di chuyển và chỉ dẫn cơ sở cung cấp dịch vụ lưu thông.

Bài viết liên quan