Chi phí chương trình đào tạo phi công cao hay thấp?

Phụ thuộc vào mục tiêu nghề nghiệp bạn muốn hướng đến. Nếu mục tiêu chỉ là phi công hoặc cơ phó, thì bạn có thể lựa chọn chương trình học với chi phí ở mức trung bình.

Còn nếu mục tiêu của bạn là cơ trưởng theo tiêu chuẩn toàn cầu trong tương lai gần thì bạn nên lựa chọn những chương trình đào tạo có chất lượng hàng đầu trên thế giới. Tất nhiên, những chương trình đào tạo này sẽ có chi phí cao hơn.

Có 1 thực tế, lương giữa cơ phó và cơ trưởng trên thế giới hiện nay, mức chênh lệch từ khoảng 70-90%.

Bài viết liên quan